Vykdo ambulatorinę psichikos sveikatos priežiūrą:
- teikia medicinos pagalbą ūmių psichikos sutrikimų atvejais
- teikia neatidėliotiną pagalbą, jei dėl ūmių psichikos sutrikimų kyla grėsmė gyvybei
- teikia pagalbą asmenims, ištiktiems dvasinės krizės, gresiant savižudybei bei po mėginimų nusižudyti
- teikia pirmąją ir neatidėliotiną narkologinę pagalbą
- stebi pacientus, kurių psichikos sutrikimai dažnai paūmėja ir paūmėjimo metu kelia pavojų jų pačių ir aplinkinių sveikatai
- teikia psichologinę pagalbą psichikos sutrikimų turinčių asmenų šeimoms
- vykdo ilgalaikį ligonių stebėjimą
- atlieka socialinį prevencinį darbą
- teikia psichologinę pagalbą, išsiaiškinus arba įtarus vaikų teisių pažeidimų faktus, emocinę nepriežiūrą, fizinę ar seksualinę prievartą ir apie tai informuoja vaikų teisių tarnybą