Gyventojų prisirašymo prie įstaigos gydytojų tvarka

 

Jeigu norite prisirašyti VšĮ Kauno Kalniečių poliklinikoje pas gydytoją,  kreipkitės į poliklinikos registratūros darbuotojus, ten užpildysite prašymą gydytis pas pasirinktą gydytoją.

 

Prisirašant  reikia pateikti dokumentus.
- Suaugusiems: asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą su nuotrauka (pasą, tapatybės kortelę ar kitą asmens tapatybę liudijantį dokumentą su nuotrauka ir asmens kodu).
- Vaikams - lietuvišką gimimo liudijimą su asmens kodu.

 

Asmuo (globėjas) už prisirašymo dokumentų tvarkymą ir dokumentacijos persiuntimą įstaigai, kurioje jis prisirašo, moka:
- 0,29 eurų mokestį praėjus 6 mėn. nuo paskutinio prisirašymo datos;
- 2,90 eurų mokestį anksčiau nei po šešių mėnesių pasirinkęs kitą gydymo įstaigą.
- nemoka, kai pacientai perregistruojami įstaigos vadovo įsakymu, gydytojui nutraukus darbo santykius su įstaiga. 

 

Paslaugos pacientui teikiamos nuo  prisirašymo dienos.

 

Smulkesnė informacija teikiama telefonais (8 37) 40 14 22. 

 

Išankstinė registracija

 

Išankstinė registracija pas pirminės ir antrinės sveikatos priežiūros gydytojus vykdoma darbo dienomis 700-2000 val.: telefonais (8 37) 40 14 87, (8 37) 40 14 95, (8 37) 40 14 97.

Registracija internetu pas gydytoją:  http://www.kalnieciupoliklinika.lt/

 

Iškvietimai į pacientų namus registruojami: 

 

darbo dienomis 700-1900 val. registratūroje arba telefonais  (8 37) 40 14 48, (8 37) 31 44 06, (8 37)  40 14 90 .

 

Dokumentai registracijai

 

Pacientai turi pateikti šiuos dokumentus

  • Vaikai iki 16 metų - gimimo liudijimą. 
  • Pacientai nuo 16  metų - asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą su nuotrauka (pasą, tapatybės kortelę ar kitą asmens dokumentą su nuotrauka ir asmens kodu).
  • Europos Sąjungos piliečiai - Europos sveikatos draudimo kortelė, E 112 pažymą.

 

Smulkesnė informacija teikiama telefonu (8 37) 40 14 22.

 

Be siuntimo

 

Be siuntimo ar neturintys sveikatos draudimo pacientai, o taip pat pacientai neprisirašę prie poliklinikos gali registruotis mokamai konsultacijai ar tyrimams pas visų specialybių gydytojus, teikiančius pirminio ir antrinio lygio paslaugas. Informaciją apie mokamas paslaugas galima gauti paskambinus informacijos tel. (8 37) 40 14 22 arba kasoje, esančioje I aukšte,

 

Smulkesnė informacija teikiama telefonais (8 37) 40 14 22.

 

Būtinoji pagalba

 

Būtinosios medicinos pagalbos paslaugos (pirmosios medicinos pagalbos ir skubiosios medicinos pagalbos paslaugos), kurių sąrašas patvirtintas LR sveikatos apsaugos ministro įsakymu ir yra teikiamos nuolatiniams šalies gyventojams, yra nemokamos. 

Būtinąją pagalbą teikia visų specialybių gydytojai be siuntimo (pagal LR SAM 2004-04-08 įsakymu Nr. V-208 patvirtintą Būtinosios medicinos pagalbos ir būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarką bei mastą) visą parą visose ASPĮ SAM nustatyta tvarka.  

Po poliklinikos darbo valandų, ne darbo ir švenčių dienomis  šeimos gydytojo pagalba teikiama Kauno klinikinės ligoninės Priėmimo skyriuje (Josvainių g. 2, Kaunas, tel. (8 37) 306 011).

 

Smulkesnė informacija teikiama telefonais (8 37) 40 14 22.

 

Mirties liudijimas

 

Mirus pacientui, prisirašiusiam prie poliklinikos, darbo dienomis mirties liudijimą išrašo medicinos pagalbą teikęs gydytojas arba, jeigu jo nėra, kitas klinikos gydytojas visą poliklinikos darbo laiką. Šeštadieniais mirties liudijimai išduodami poliklinikoje 8-13 val. Sekmadieniais ir švenčių dienomis kreiptis  poliklinikoje pas budintį.

 
Smulkesnė informacija teikiama telefonais (8 37) 40 14 22.