1. Reorganizuojami juridiniai asmenys:

1.1. viešoji įstaiga Kauno Centro poliklinika yra viešasis juridinis asmuo – viešoji įstaiga, buveinė – A. Mickevičiaus g. 4, LT-44313, Kaunas, juridinio asmens kodas 135042622. Duomenys apie viešąją įstaigą Kauno Centro polikliniką kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, įregistravimo data – 1997 m. rugsėjo 30 diena;

1.2. viešoji įstaiga Kauno Kalniečių poliklinika yra viešasis juridinis asmuo – viešoji įstaiga, buveinė – Savanorių pr. 369, LT-49427, Kaunas, juridinio asmens kodas 135044630. Duomenys apie viešąją įstaigą Kauno Kalniečių polikliniką kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, įregistravimo data – 1997 m. rugsėjo 30 diena;

1.3. viešoji įstaiga Kauno Šančių poliklinika yra viešasis juridinis asmuo – viešoji įstaiga, buveinė – A. Juozapavičiaus pr. 72, LT-45217, Kaunas, juridinio asmens kodas 135041869. Duomenys apie viešąją įstaigą Kauno Šančių polikliniką kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, įregistravimo data – 1997 m. rugsėjo 30 diena;

1.4. viešoji įstaiga Kauno Šilainių poliklinika yra viešasis juridinis asmuo – viešoji įstaiga, buveinė – LT-48259, Baltų pr. 7, Kaunas, juridinio asmens kodas 135047555. Duomenys apie viešąją įstaigą Kauno Šilainių polikliniką kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, įregistravimo data – 1997 m. rugsėjo 30 diena.

2. Dalyvaujantis reorganizavime juridinis asmuo – viešoji įstaiga Kauno Dainavos poliklinika yra viešasis juridinis asmuo – viešoji įstaiga, buveinė – Pramonės pr. 31, LT-51270, Kaunas, kodas 135042394. Duomenys apie viešąją įstaigą Kauno Dainavos polikliniką kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, įregistravimo data – 1997 m. rugsėjo 30 diena.

3. Viešosios įstaigos Kauno Centro poliklinika, Kauno Kalniečių poliklinika, Kauno Šančių poliklinika ir Kauno Šilainių poliklinika reorganizuojamos prijungimo būdu, nurodytu Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalyje ir Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 15 straipsnyje.

4. Po reorganizavimo pasibaigiančios viešosios įstaigos – viešoji įstaiga Kauno Centro poliklinika, viešoji įstaiga Kauno Kalniečių poliklinika, viešoji įstaiga Kauno Šančių poliklinika ir viešoji įstaiga Kauno Šilainių poliklinika, kurios baigia savo veiklą kaip juridiniai asmenys, nuo jų išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos.

5. Po reorganizavimo tęsianti veiklą viešoji įstaiga – viešoji įstaiga Kauno Dainavos poliklinika, kurios pavadinimas po reorganizavimo – VšĮ Kauno miesto poliklinika ir kuriai pereina visos viešosios įstaigos Kauno Centro poliklinikos, viešosios įstaigos Kauno Kalniečių poliklinikos, viešosios įstaigos Kauno Šančių poliklinikos ir viešosios įstaigos Kauno Šilainių poliklinikos teisės ir pareigos.

8. Viešosios įstaigos Kauno Centro poliklinika, Kauno Kalniečių poliklinika, Kauno Šančių poliklinika ir Kauno Šilainių poliklinika baigia veiklą kaip juridiniai asmenys nuo jų išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos.

9. Šių įstaigų teisės ir pareigos (įskaitant nesumokėtas į Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą, taip pat mokesčių administravimo pareigūnų ir kitų valstybės institucijų apskaičiuotas sumas, tarp jų baudas ir delspinigius, apskaičiuotus išregistravus viešąsias įstaigas Kauno Centro polikliniką, Kauno Kalniečių polikliniką, Kauno Šančių polikliniką ir Kauno Šilainių polikliniką), perduodamos viešajai įstaigai Kauno Dainavos poliklinikai (po reorganizavimo – VšĮ Kauno miesto poliklinikai) nuo turto, dokumentų, teisių ir pareigų perdavimo ir priėmimo aktų pasirašymo dienos.

Su viešųjų įstaigų Kauno Centro poliklinikos, Kauno Kalniečių poliklinikos, Kauno Šančių poliklinikos ir Kauno Šilainių poliklinikos reorganizavimo, prijungiant jas prie viešosios įstaigos Kauno Dainavos poliklinikos, sąlygų aprašu , po reorganizavimo tęsiančios veiklą viešosios įstaigos Kauno Dainavos poliklinikos, kurios pavadinimas po reorganizavimo – VšĮ Kauno miesto poliklinika, įstatų projektu ir kitais reorganizavimo sąlygose bei teisės aktuose numatytais viešai skelbti dokumentais ir informacija (reorganizuojamų ir dalyvaujančios reorganizavime viešųjų įstaigų 3 paskutinių metų metinių finansinių ataskaitų rinkiniais, juridinių asmenų valdymo organų parengtomis ataskaitomis) darbo dienomis galima susipažinti:

VšĮ Kauno Centro poliklinikoje, A. Mickevičiaus g. 4, Kaune, 206 kabinete (tel. Nr. 8 37 24 26 91) ir 215 kabinete (tel. Nr. 8 37 40 92 09) I – IV 8:00 – 12:00 ir 12:30 – 16:45, V 8:00 – 12:00 ir 12:30 – 15:30;

VšĮ Kauno Dainavos poliklinikoje, Pramonės pr. 31, Kaune, (tel. Nr. 8 37 40 39 99) 101 kabinete I-V 7:30 - 11:30 ir 12:00 - 17:00

VšĮ Kauno Kalniečių poliklinikoje Savanorių pr. 369, Kaune, (tel. Nr. 8 37 31 16 81) 233 kabinete I-V nuo 8:00 iki 11:30 ir nuo 13:00 iki 16:00

VšĮ Kauno Šančių poliklinikoje A. Juozapavičiaus pr. 72, Kaune, 426 kabinete (8 37 34 20 24) I-V 8.00-12.00 ir 13.00-16.00.

VšĮ Kauno Šilainių poliklinikoje Baltų pr. 7, Kaune, 252 kabinete (tel. Nr. 8 37 30 15 91), I-IV 8:00 - 12:00 ir 12:30 -16:45, V - 8:00 -12:00 ir 12:30 - 15:30.