Spalio 10 dieną Anykščiuose pirmą kartą vyko Lietuvos sveikatos priežiūros darbuotojų mėgėjų meno ir kūrybos šventė „Muzikos sparnais“.

Renginyje dalyvavo 10 medikų saviveiklininkų kolektyvų iš visos Lietuvos. Mūsų Kauno Kalniečių polikliniką atstovavo vokalinis trio, vadovaujamas gydytojos neurologės Liudos Blavieščiūnienės. Vokalinio trio dainininkės: gydytoja otorinolaringologė Audronė Poškienė ir gydytoja vaikų neurologė Snieguolė Pavalkienė drauge su vadove atliko populiarias kompozitoriaus Raimondo Paulo sukurtas dainas : „Vėjų valanda“, „Šį rudenį“ ir „ Kielelė“, kurioms žiūrovai pritarė nuoširdžiais plojimais. Už sėkmingą pasirodymą šis kolektyvas taip pat buvo apdovanotas šventės rengėjų Padėka ir simbolinėmis atminimo dovanomis.

Koncertuojančius medikus sveikino Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis, Kultūros centro direktorė Dijana Petrokaitė bei Lietuvos gydytojų vadovų asociacijos prezidentas Stasys Gentvilis. Renginio sumanytojas ir organizatorius Lietuvos ligoninių asociacijos vadovas, Anykščių savivaldybės ligoninės vyriausiasis gydytojas Dalis Vaiginas, šventės dalyvius pasveikino atlikęs dvi gražias jaudinančias dainas.

„Kultūros darbuotojai gydo sielas, medikai – kūnus. Jei šias dvi sritis sujungsime, tuomet visi būsime sveiki. Pirmą kartą medikai saviveiklininkai susirinko į bendrą šventę. Norėčiau, jog tai taptų tradicija. Dėkoju, kad atvykote ir linkiu, kad medikams, nežiūrint sekinančio darbo, liktų laiko ir pomėgiams. Juk medicina ne vien mokslas, bet ir menas,“ – kalbėjo Anykščių ligoninės vyr. gydytojas.

Kauno Kalniečių poliklinikos direktorė Virginija Gailienė padėkojo Specialistų skyriaus medikėms, prasmingai atstovavusioms poliklinikos bendruomenę meno ir kūrybos šventėje, įteikė Padėkas ir paskatino savo talentu džiuginti įstaigos šventėse bei toliau garsinti įstaigą už jos ribų.Kauno Kalniečių poliklinikos informacija.