Informuojame, kad nuo šio registruotis internetu galite ir per www.sergu.lt puslapį.